Maliszewski – Statkowski String Quartets

Witold Maliszewski
String Quartet No. 2 in C major op. 6 

Largo. Allegro[11:07]
Andante con tristezza [8:54]
Allegretto scherzando [7:59]
Allegro [10:45]

Roman Statkowski
String Quartet N0. 4 in E flat minor op. 38

Larghetto. Allegro moderato [7:59]

Molto Allegro [5:01]

Andante elegiaco [6:21]

Allegro scherzando             [6:09]

Total time: 63:55

 


 

CAMERATA QUARTET

Włodzimierz Promiński — first violin
Andrzej Kordykiewicz — second violin
Piotr Reichert — viola
Rafał Kwiatkowski — cello

Polish Society of Chamber Music 001

Nargranie zrealizowano w Centrum Kultury w Lublinie 21-22 sierpnia 2020 I Recorded at the Culture Centre in Lublin, 21st-22nd August, 2020

Piotr Bańka – Reżyser nagrania I Recording supervision & Sound engineering ,  Montaż I Editing, Mastering

Jolanta Dereń – Tłumaczenia I Translations

Vieslaf Rekucki Krupa – Zdjęcie na okładkę I Cover photo

Krzysztof Kędracki – Zdjęcie wewnątrz książeczki I Photo inside the booklet

Natalia Sułkowska – Projekt okładki I Cover project, skład I Page layout