Rafał Gorzycki – utwory pierwsze

 

Nagranie: 09. 2019 – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Nagranie, mix – Kamik Kęska
Zdjęcia i projekt – Dariusz Bareya
Producent i producent wykonawczy – Rafał Gorzycki
Fundacja Polskiej Muzyki Kameralnej
ART MINTAKA – 2019

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy

1-3. Oedipus – na trio fortepianowe (2017)

Oedipus Abandoned
Young Oedipus
The Prophecy 

4. Quasi, quasi na 2 fortepiany (2018)                                                      

5. Śmierć Pana S na sopran, altówkę, fortepian i elektronikę (2019)

6-8. Der Prozess – I kwartet smyczkowy (2018)

Agitato
Moderato teneramente
Finale

9. Wiek światła na fortepian i drobne ingerencje

1-3. Herbert Piano Trio
Bartłomiej Wezner – fortepian
Joanna Kreft – skrzypce
Dominik Płociński – wiolonczela

4. Joanna Czapińska – fortepian
Katarzyna Nowaczewska-Manthey – fortepian

5. Dorota Nowak – sopran
Lech Bałaban – altówka
Joanna Czapińska – fortepian
Rafał Gorzycki – elektronika

6-8. KWARTET CAMERATA
Włodzimierz Promiński — I skrzypce
Andrzej Kordykiewicz — II skrzypce
Piotr Reichert — altówka
Rafał Kwiatkowski — wiolonczela

9. Michał Kurczewski – fortepian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERATA QUARTET

Włodzimierz Promiński — first violin
Andrzej Kordykiewicz — second violin
Piotr Reichert — viola
Rafał Kwiatkowski — cello

Recorded at the Concert Hall of the Krzysztof Penderecki
European Center of Music in Lusławice, 29th-30th September, 2019