Dzieła na kwartet smyczkowy
z orkiestrą

Dzieła na kwartet smyczkowy z orkiestrą

Edward Elgar Introdukcja i Allegro op. 47 na kwartet smyczkowy
i orkiestrę
Bohuslav Martinu Koncert na kwartet smyczkowy i orkiestrę
Stanisław Moryto Muzyka koncertująca na kwartet smyczkowy i orkiestrę symfoniczną